dissabte, 17 de febrer de 2018

Europa ante el espejo. Josep Fontana. Capítol II

Capítol I. El mirall barbar.

Quan neix Europa? Parlem dels primers assentaments, de les primeres formes culturals, de l’aparició d’una consciència de col·lectivitat? I de quin marc geogràfic parlem? Ha anat canviant. La frontera amb Àfrica està clara, però la separació amb Àsia no tant.

Com a civilització, hem d’assumir l’origen neolític a Mesopotàmia així com la seva deriva en estructures socials i polítiques. Aquest nou model agrari, a una velocitat d’un km anual, s’anà  distribuint pel que anomenen Europa trigant 4.000 anys a arribar als extrems més occidentals. És superposa a una població que viu dels boscos i sintetitza el seu model amb el nou. Es planteja que el basc podria ser la llengua dels darrers caçadors mesolítics.

Així, tot apunta a uns orígens mestissos que trenquen la idea d’una especificitat europea que hauria de justificar un cert tipus d’èxit.  Aquesta visió neix amb l’aparició de la identitat grega enfront del bàrbar asiàtic i es complementa amb la invenció d’una història mítica. El neoclassicisme recupera aquests plantejaments.

Grècia no té una identitat pròpia; ni geogràfica, ni idiomàtica, ni política. S’autodefineix lluitant contra els perses en les guerres mèdiques. Tucídides senyala que Homer no parla d’un únic grup de grecs. La idea de grec apareix al mateix temps que la idea de bàrbar. La idea de bàrbar és quasi fonètica: és aquell que no és capaç de parlar correctament la llengua pròpia, el que la balbuceja.

Herodot parla de l’enfrontament entre grecs i perses com l’enfrontament entre la llibertat grega i el despotisme asiàtic. La igualtat dels drets polítics grecs és quelcom que té sentit defensar davant la tirania (llàstima que Fontana no hagués vist, en 1994, la pel·lícula 300). El teatre s’encarrega de difondre aquesta idea: la major part dels personatges amb comportaments negatius són estrangers. Dionís, en Les bacants, té origen asiàtic. Al final de l’obra, Cadmo i la seva filla, ploren la seva futura vida en l’exili rodejats de bàrbars. Aristòtil justifica l’esclavitud per aquells estranys, estrangers, que, per no ser grecs, són inferiors.

Però la polis democràtica ideal es basava en l’esclavisme, en la separació de la ciutat i el camp endarrerit, en la submissió de la dona a eina reproductiva (Aristòtil creu que la dona, com a ser inferior, té menys dents que l’home), a la divisió entre rics i pobres.

La democràcia grega era una estructura per la qual, el deu per cent de la població, podia anar compartint el poder. El mateix Herodot era, quan estava a Atenes, un estranger sense drets polítics. En el segle IV abans de Crist, en un moment de crisi, les alternatives són Demòstenes que vol recuperar l’hegemonia d’Atenes en un món que ha canviat molt o l’imperi expansiu macedoni que podia obrir nous mercats i alleugerir la tensió social militaritzant bona part de la plebs. Triomfa la proposta macedònia que significarà la derrota dels perses i la disminució progressiva dels participants en la democràcia. Primer pels pactes amb les noves elits macedònies i més tard amb els romans. La democràcia es limità a ser un record llunyà que provocava calfreds a qualsevol ric.

El mite cultural grec també és qüestionable. Era una cultura oral i ben pocs eren capaços de llegir. Licurg, a Esparta, havia prohibit l’escriptura fins i tot de les lleis i sobre les sepultures. La major part de la població era illetrada. Les lleis, fora d’Esparta, s’escrivien sobre pedra. Els pocs llibres –en forma de rotllos- són del segle V a.C. per fixar textos filosòfics o científics –com ara els de medicina- complexos i per a pocs lectors. La primera biblioteca de la qual tenim referència és la d’Aristòtil. Després les biblioteques de les grans ciutats –Alexandria- amb l’objectiu de mantenir el saber en grec. Els usuaris, evidentment, eren una minoria.

Els mites grecs recullen el mestissatge original. Europa era filla d’un rei de Fenícia. Fou raptada per Zeus i dipositada a l’europea Creta on dona llum al rei Minos. La religió grega perd els seus orígens de les estepes nòrdiques i és sincretitza amb el Mediterrani. La rel dels mots “Zeus, déu” té origen indoeuropeu i significa “brillant”. Algunes tradicions el fan néixer també a Creta sintetitzant així els invasors amb els envaïts.

La Creta minoica, “el primer bressol de la cultura europea”  es desenvolupa en un punt estratègic d’encreuament de corrents culturals i comercials. Cap al tercer mil·lenni apareix una cultura que, malgrat invasions i desastres naturals, desenvoluparà grans palaus-temples i una escriptura (lineal A) encara sense desxifrar. Desapareixerà cap a 1380 a.C. (incendi Cnossos) probablement per una invasió micènica.

Els micènics podrien ser els aqueus que conquisten Troia. La seva història s’interromp per noves invasions en la crisi del XII a.C. i coincideix amb les caigudes de l’imperi hitita, els atacs dels pobles mariners a Egipte, la invasió de Canaan pels filisteus, etc. És el començament de l’època fosca grega.

En resum, el que cal és desmitificar la idea d’un poble creador per la d’un seguit de trobades d’orígens diversos. Un bon exemple és l’escriptura. L’escriptura mesopotàmica comença amb marques i segells sobre objectes. Cap a 3200 a.C. els fonemes es transcriuen per plasmar idees sense forma com ara els verbs. Cap al 2.600 a.C. es consolida l’escriptura cuneïforme. L’idioma babiloni es converteix en una eina compartida per diferents cultures.

Els fenicis adapten la idea babilònia adaptant-la a la seva llengua semítica: fan servir un signe per cada so consonàntic i opten per l’escriptura lineal més pràctica per escriure en papirs. Els grecs, que han perdut el lineal B micènic, adapten cap al 800 a.C. l’alfabet fenici (i la paraula byblos pel papir) afegint-li símbols per les vocals. Aquest nou alfabet és la base per l’etrusc (i sembla que aquest ho fou per l’escriptura rúnica d’Escandinàvia), pel llatí i pel ciríl·lic. Àrabs i hebreus heretaren la idea de signes per consonants sense transcriure les vocals. En conclusió, l’alfabet és el resultat d’interaccions entre els diferents pobles. El mateix passa per l’astronomia, la medicina, la geometria,...

I encara, sols coneixem com aquest mestissatge es desenvolupa a Grècia i Roma. Poc ens ha quedat dels etruscs, poble pre-indoeuropeu que fou el primer a desenvolupar, a Europa, estructures urbanes. Hem perdut tota la seva literatura i el seu teatre, sabem que van influir en els celtes i ens deixaren mots fonamentals com ara populus, persona, publicus, littera o mundus.

Sembla que, a Cartago, la capacitat lectora estava molt més estesa. Els pescadors o els camperols sabien llegir. Els romans varen regalar les seves biblioteques als reis africans. Sols es va salvar la Gran Enciclopèdia Agrícola de Magón que va ser traduïda al llatí i va arribar a influir en l’agricultura àrab medieval.

Aristòtil, -ens explica Plutarc- aconsellà a Alexandre que tractés als no-grecs com si fossin plantes o animals. Alexandre no li va fer cas i els va fer partícips de la cultura grega. El món que va conquerir Alexandre es va hel·lenitzar amb teatres i gimnasos (als que anaven els sacerdots jueus de Jerusalem). L’àgora, però, perdé el seu caràcter polític i es limità al comercial.

Roma ocupa i manté el món hel·lènic. Argumenta que el llatí és un dialecte grec i que, Eneas, fugint de Troia, és l’avantpassat de Ròmul. Continua aplicant el criteri de dominar el món des de la mateixa postura de legitimació que els grecs però ara sense participació en nivell d’igualtat. L’emperador dictamina les lleis responen a les peticions de les classes dominants. Així el control dels espais dominats no es manté per la força, sinó pel consens entre el poder central i els poders provincials. Els poders provincials també mantenen l’ordre mitjançant concessions com ara el “panem et circenses” o la realització de sacrificis.

Per tant, a diferència dels grecs, els romans no limiten la ciutadania. Primer la donen als poders provincials i, en 212 d.C. a tots els habitants lliures de l’Imperi. L’Imperi no té mapes que marquin els seus límits. En canvi, les províncies i els poders locals sí que els tenen i marquen clarament els seus dominis. La unió de l’Imperi es mantenia per la comunitat d’interessos i idees entre el govern central i els poders locals. L’administració central practicava una ferma política de delegació, ja que sols podia governar amb una xarxa de municipis i de poders locals que incloïa als reis clients com ara Herodes o ciutats com Tiro.

La literatura culta romana sembla que era inaccessible per la major part de la població. Si la literatura grega era oral i coneguda, la romana no té aquest grau de participació. Això fa que el missatge públic arribi més per la imatge. Aquesta seria la raó per la gran quantitat de monuments propagandístics com ara arcs triomfals, estàtues de l’emperador, etc.

La religió presentava un panteó de deïtats incomptable. El sincretisme romà adoptava qualsevol déu de les zones conquerides. Fins i tot el déu Baal-Hammón de l’odiada  Cartago s’assimila a Saturn. Sols hi havia un element especial: l’emperador com a intermediari entre els déus i els homes amb els ritus de sacrifici.

Però a banda de la religió i els cultes mistèrics (sobretot el del Mitra iranià) Roma sols es va interessar per la cultura grega. Plini divideix el món en dues parts: l’Imperi i els bàrbars. Ovidi, en el seu exili del Mar Negre, s’esgarrifa d’estar a tocar d’un món on sols hi ha barbàrie, fred i horror. Cèsar i Tàcit identifiquen com a unitat als gals i als germànics quan aquells no tenien cap idea de pertànyer a un col·lectiu específic. De fet, les rels de les identitats dels pobles bàrbars comencen amb els enfrontaments amb els romans en els límits de l’Imperi. Així els romans ajuden a crear els fantasmes que han imaginat.
Els primer bàrbars que coneixen els romans són els celtes, un grup heterogeni que abastia des de l’extrem oriental d’Europa que envaeixen Roma en el IV a.C  als bandits i soldats d’Anatòlia. Els segons foren els germànics, raça pura pels romans perquè els veien a tots iguals. Amb 400 anys de distància Tàcit i Procopi coincideixen en la descripció per germànics i gots, exactament com ara que, per l’europeu mitjà, negres i xinesos són tots iguals.

El que històricament s’ha anomenat “gots” era tot un plegat de diferents pobles (alans, huns,...). No hi havia la unitat política que miren de transmetre les dinasties dels bàrbars. En la batalla dels Camps Catalàunics (451, Marne), els huns d’Àtila eren una minoria. Quan Àtila mor, es dissol el pretès imperi. Gots i ostrogots eren confederacions de pobles que no s’arribaren a integrar mai en monarquies com pensaven els historiadors romans.

Els pobles bàrbars no tenien cap intenció de destruir l’estructura romana. S’anaven establint relacions comercials i tributs que els romans pagaven per mantenir la pau. Molts bàrbars s’integren, com a immigrants, en l’exèrcit de l’emperador o en grups, amb el seu propi cap, més tard. Eren els més interessats en mantenir una administració que pagava l’exèrcit. La revolta del Danubi de 376 és més una revolta pel mal tracte d’uns funcionaris romans que cap voluntat agressiva. La victòria d’Adrianòpolis en 378 o la conquesta de Roma d’Alaric en 410 són actuacions per veure reconeguda la seva posició dins l’Imperi. Probablement la deposició de Ròmul Agust en 476 afectés molt poca gent. Era el traspàs, amb certa legitimitat, de l’administració d’unes mans a unes altres.

Si en Orient l’estructura aguanta mil anys més, en Occident caurà quan els conflictes interns siguin més importants que la pressió externa. Els que formaven part de l’Imperi deixen de donar suport a una administració que no satisfà les seves necessitats. Els segles de la decadència, abans de les presumptes invasions bàrbares, ens donen una imatge de creixent privatització de les funcions públiques i d’un augment de les desigualtats. Els nous grans rics van emprant a colons que, fugint de l’endeutament, es posen sota protecció d’aquests nous magnats. Això va fomentant una adscripció a la terra més rentable que el sistema esclavista.

L’historiador rus Rostovtseff, anticomunista furibund, planteja que Roma cau perquè no va poder culturitzar les masses rurals: “la barbàrie del camp” va fer caure la cultura de la ciutat que va rebre el cop definitiu amb els bàrbars vinguts de l’exterior. És a dir, bàrbar és qui s’oposa, és l’antagonista, a l’estructura dominant.

La idea d’una Roma caiguda pel fracàs dels seus dirigents a evitar una invasió externa té una funció moralitzadora. Actualment, aquesta advertència es fa servir per impulsar polítiques que puguin evitar l’amenaça dels immigrants que poden destruir la nostra civilització. És molt més còmode culpar als de fora que analitzar les crisis internes tant actuals com les de Roma. L’anàlisi de les desigualtats, de les privatitzacions de les estructures públiques són perilloses pel poder. Els versos de Kavafis ens remeten a uns senadors preocupats perquè no hi veuen als bàrbars:

Què serà de nosaltres ara, sense els bàrbars?
Perquè cal reconèixer que aquests homes resolien un problema.dissabte, 3 de febrer de 2018

Derecho a ser, derecho a estar. Manuel Delgado.

http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/

Derecho a ser, derecho a estar.  Manuel Delgado. El cor de les aparences. (01/02/2018)

(...)
Un anuncio antirracista alemán reflejaba muy bien ese escenario de seres humanos y contenidos culturales mezclándose y en constante movimiento, una realidad que se nos antoja nueva pero que es tan vieja como nuestra especie: “Tu Cristo es judío, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu democracia es griega, tu café es brasileño, tus vacaciones son marroquíes, tu numeración es arábiga, tus letras son latinas... ¿y aún te atreves a decir que tu vecino es extranjero?”.
(...)
El gran proyecto cultural de la modernidad se planteo, desde un principio, como basado en el ser humano como destinatario de deberes y derechos de ciudadanía por el mero hecho de encontrarse, localizarse como masa corpórea con rostro humano y dotada de razón en cualquier tiempo y en cualquier espacio. A esa entidad –la persona humana– no venía al caso pedirle explicaciones, puesto que, para obtener las prerrogativas universales de ciudadanía, no le era menester esgrimir otra argumentación que la de la propia humanidad apareciendo en un momento y en un lugar dados. Es justamente ese derecho de presencia el que hacía que Hannah Arendt viera en el inmigrante la plasmación de los derechos universales de la ciudadanía, puesto que el recién llegado estaba en condiciones de reclamarlos sin tener que justificar tal vindicación en nombre de idiosincrasia alguna
(...)
No se ha pensado lo suficiente lo que implica este pleno derecho a la calle que se vindica para todos, derecho a la libre accesibilidad al espacio público como máxima expresión del derecho universal a la ciudadanía. La accesibilidad de los lugares que llamamos –se supone que no en vano– públicos se muestra entonces como el núcleo que permite evaluar el nivel de democracia de una sociedad. Esa calle de la que estamos hablando es algo más que una vía por la que transitan de un lado a otro vehículos e individuos, un mero instrumento para los desplazamientos en el seno de la ciudad. Es, por encima de todo, el lugar de y para la epifanía de una sociedad que se quisiera de verdad democrática, un escenario vacío a disposición de una inteligencia y de una ética social elementales, basadas en el consenso y en un contrato de ayuda mutua entre desconocidos. Ámbito al mismo tiempo de la evitación y del encuentro, sociedad igualitaria donde, debilitado el control social, inviable una fiscalización política completa, gobierna buena parte del tiempo una mano invisible, es decir nadie.
(...)

diumenge, 28 de gener de 2018

Paraules acabades en *ASA, *ASSA i *AÇA

La major part de les paraules que en castella acaben en *AZA, en català s'escriuen amb ce trencada.

Cal destacar com a excepcions: tassa, terrassa i basa (de cartes).

dimecres, 24 de gener de 2018

Europa ante el espejo. Josep Fontana

Capítulo II. El espejo cristiano.

El cristianismo, desde su aparición hasta la conversión de Constantino (312),  no funciona como una doctrina definida y monolítica. Cabría destacar tres etapas:

Primera etapa: cristianismo campesino de Palestina que se opone a la ciudad del Templo y a la administración romana. No necesitan intermediarios para hablar con Dios. Así hay una primera unión político-religiosa y urbana contra un movimiento contestatario.

Segunda etapa: se abandona el arameo a favor del griego y se pasa del campo a la ciudad. La cristiandad se empieza a vincular a las clases poderosas. Se produce una gran heterogeneidad en sus miembros: algunos siguen muy vinculados al judaísmo, otros son opositores al Templo e incluso hay de origen totalmente pagano. Se llega a considerar saludable la presencia de diferentes puntos de vista que, con frecuencia son sincréticos. Así se pasa de planteamientos judíos a puntos de vista gnósticos  con influencias paganas…  No hay ningún dogma.

Grupos importantes, por influencia de la primera etapa palestina, consideraban que el fin del mundo estaba cerca, así que hay poco apego a lo material. Hacia el 200 se asume que, de momento, el apocalipsis queda aplazado. Las posturas ascéticas y la renuncia al sexo se limitan a los grupos radicales orientales. En la parte más ortodoxa la castidad se reserva a los “padres del desierto” (Egipto, Siria, Capadocia). Para el resto se asume una condena del adulterio y una tendencia a discriminar matrimonio y concupiscencia de la carne.

Tercera etapa: asociación al poder político del Imperio. Si Maximiliano (1) argumentaba que un cristiano no puede hacer daño,  ya en 314 un edicto amenaza con excomunión a los soldados desertores. Ahora el cristianismo se convierte en cristiandad con voluntad de integrar en ella a todos los hombres y asumir el control de sus actividades desde una estructura unitaria y jerarquizada.”Recuérdese que el cristianismo es la única de las grandes religiones sujeta al control de un clero organizado jerárquicamente.” 

La conversión de Constantino se ha de entender teniendo en cuenta que, dos años antes, también se le había aparecido Apolo y que, después de 312, continuó cumpliendo sus obligaciones religiosas con los paganos. El poder se centraliza, la economía se basa en la moneda de oro y las diferencias entre ricos y “humiliores” aumentan. La carga impositiva se ceba en los segundos mientras la Iglesia se oficializa y recibe 1.100 kilos de oro y 5.300 de plata además de otros privilegios como exenciones fiscales, etc. No es una iglesia de pobres. Así se explica que, por ejemplo, en Hispania, los primeros obispos son aristócratas. 

La Iglesia es la primera que intenta recuperar el Imperio de Occidente coronando a Carlomagno el día de navidad de 800 (2) e intentando asumir la herencia del Imperio Romano con la donación de Constantino (3). En este movimiento de captación del poder ya no se admiten disidencias. La primera a combatir es la postura donatista del Norte de África que rechaza esa unión entre Iglesia y poder. 

Hubo soluciones personales que, al no implicar riesgo para el poder de la Iglesia, se aceptaron como es el caso de los anacoretas o cenobitas. Cuando sus seguidores les agobiaban podían llegar a remedios como Simeón el estagirita y sus 40 años en una columna de 20 metros.

Ahora la Iglesia ha de rehacer su historia y vincularla al poder. Jesús nace en la Pax Romana de Augusto. Se rechaza como herejía, ahora inaceptable, lo oriental, lo dualista (como el maniqueísmo), lo inmoral, la brujería. Este molde de rechazo los seguimos encontrando mucho después contra, por ejemplo, los cátaros.

Pero la oficialización no es, de forma inmediata con cristianización del Imperio. Hasta finales del IV, habrá convivencia y el estado subvencionará cultos cristianos y paganos. Juliano el Apóstata (361-363) restablece el paganismo basado en el culto al Sol-Mitra al tiempo que intenta limpiar de corrupción en el aparato del estado. Teodosio I, condena las herejías en 379.  Obliga al seguimiento de las conclusiones de Nicea, cierra los templos paganos y prohíbe los sacrificios.  Pero Constantinopla es adicta a las discusiones teológicas, los arrianos son mayoría y no faltan los apolinarianos (Cristo tenía cuerpo de hombre y alma divina). Gregorio Nacianceno, delegado de Teodosio I para la ortodoxia es apedreado en varias ocasiones. Con la fuerza expulsó a los arrianos de las iglesias, pero convencer a los fieles y a los paganos fue más difícil. 

Los sacrificios se trasladan al ámbito privado hasta los tiempos de Justiniano (527-565). Ahora se tira a las fieras o se quema a los paganos pero no se acaba con ellos hasta el siglo IX. Los obispos tienen sus cuerpos de enterradores o enfermeros que se ocupan de implantar la ortodoxia. Así en tiempos de Juliano, en Alejandría, los paganos se rebelan. Poco después, en 389 se destruye el Serapeion (4) y en 415, el obispo Cirilo se encarga de eliminar a Hipatia.

Los filósofos paganos de Alejandría huyen al mundo rural de Siria o Mesopotamia evitando las ciudades. En Harrán, en la frontera entre Roma y Persia, algunos construyen una academia neoplatónica –que aguantará hasta el siglo XI- cuya función para salvar la sabiduría de la antigüedad y transmitirla a los árabes será crucial.

Mientras, por la Galia, Martín de Tours (316-397) se dedica a combatir el paganismo incendiando templos, talando árboles sagrados, derribando ídolos y enfrentándose a sacerdotes paganos. (5) El paganismo era un sincretismo de divinidades locales con el panteón greco-romano. Alejandro Severo (6) propuso incorporar a Jesús en dicho panteón. Así, la religión imperial no tenía una “iglesia” ni una “casta sacerdotal” diferenciada del poder público. Cuando Roma actúa contra un grupo lo hace por cuestiones políticas, no religiosas. Así, la acción de Constantino inicia un cambio en las relaciones entre lo político y lo religioso que tiene mucha mayor incidencia en el mundo urbano. El campo, en cambio, ajeno a luchas políticas, sigue con su religión pagana por bastante tiempo. 

La oficialización del cristianismo exige un cambio en las costumbres. Hay que cambiar festividades y aficiones. Se introduce el calendario que contiene el ciclo de Pascua y el calendario basado en la era cristiana que no se generaliza hasta el siglo VIII (7). La geografía pasa de un realismo impreciso a un simbolismo religioso. Jerusalén en el centro del mundo (8) o se hace coincidir los puntos cardinales con el cuerpo de Cristo. La planificación urbana pasa de la retícula urbana romana a nuevas centralidades focalizadas en iglesias edificadas sobre reliquias.

La vida sexual se articula en un término medio entre el paganismo y el ascetismo. Los padres de la Iglesia de los siglos IV y V (9) sugieren a los esposos limitar el sexo para la procreación evitando todo placer. No se puede coitar en la noche de bodas, durante la cuaresma, en vigilias de fiesta litúrgica, en domingo, durante la menstruación, durante la gestación y si se está sujeto a penitencia (que podía ser de hasta diez años).

Los disidentes de la nueva ortodoxia siguen el camino de los filósofos paganos. Entre estos grupos, los nestorianos, tendrán una larga y brillante trayectoria. Los que no tenían la frontera tan cerca como Prisciliano –el coleguita de San Martín de Tours- acabaron ejecutados. Lo más peligroso de Prisciliano parece ser que sería su indisciplina y su orientación a conseguir una mayor participación de hombres y mujeres laicos en lo religioso, tema que chocaba directamente con el poder obispal. En Tréveris se le acusó de maniqueísmo (que contenía el superpack de inmoralidad y brujería) y pese a la mediación de San Martín, consigue el dudoso mérito de ser, en 385, uno de los primeros ejecutados por herejía. Casualmente, todas sus propiedades pasaron a su ejecutor, Magno Máximo, que estaba intentando acceder al trono imperial.

Puede que por justicia poética, tras la ocupación por los bárbaros de Galicia y su separación de Roma, la tumba de Prisciliano y los otros mártires de Tréveris fue objeto de peregrinación y parece que, sobre ella, se erigió la tumba de Santiago. 

Hay una línea de interpretación que considera que, cuando la Iglesia consigue fijar la ortodoxia católica en Occidente, empieza una segunda fase de conversión de las culturas bárbaras. Así se identifica la expansión de Europa con la predicación misionera. Pero en realidad es más complicado.

Esa conversión afectaría solamente a las clases dirigentes urbanas. En el campo pervive lo pagano en sincretismo con la religión imperial y con un añadido cristiano. Lo pagano sigue vigente hoy en muchas muestras del folklorismo. Está documentada, a principios del siglo IV en Hispania, la convivencia de terratenientes cristianos con paganismo popular y judaísmo. Así, el Concilio de Elvira prohíbe bendecir el campo a los rabinos porque estropean la bendición de los cristianos. Hay prácticas de misa en que se intercede por la muerte de alguien combinando magia y cristianismo. En 572 Martín de Braga denuncia prácticas que poco tienen que ver con el priscilianismo: encender velas junto a piedras, árboles, encrucijadas,… actos de adivinación, derramar vino en el fuego, poner pan en las fuentes,… En la Galia, en el VI, hay danzas de hombres disfrazados de animales. En la Francia del XIII se venera a san Guinefort hasta el siglo XIX. La única peculiaridad de este santo es que era un perro. 

“La cristiandad fue, ante todo, un intento de prolongar el Imperio para preservar un orden social amenazado”. Cuando Constantinopla está amenazada, Plethón propone la recuperación del paganismo ante la constatación del fracaso del modelo cristiano. El mismo hombre (10) que quemó el libro de Plethón por su impiedad, fue nombrado patriarca de Constantinopla por el nuevo sultán.


Notas: 
(1) San Maximiliano de Tebessa es un santo cristiano y mártir sobre el año 274. Por la condición de militar de su padre, Fabio Victor, fue obligado a seguir la carrera militar a los 21 años. Ante el proconsul de Numidia Casio Dion, rechazó seguir como soldado debido a su condición de cristiano. Fue condenado a la muerte por decapitación el 12 de marzo de 295, en la ciudad de Thavaste (ahora: Tébessa, Argelia). Ha sido ensalzada la figura de san Maximiliano como el primer objetor de conciencia. Hay referencias en Nicolás Brihuega “Raíces paganas del cristianismo”.

(2) En Constantinopla Irene era la primera emperadora tras haberse cargado a su hijo. Para el papa León III esto significaba que la silla imperial estaba vacía, así que coronó a Carlomagno.

(3) La primera referencia a su uso es del papa Adrián I al propio Carlomagno. En teoría Constantino habría nombrado a la Iglesia como sucesora del imperio Romano de Occidente. Siempre se sospechó de su falsedad hasta que, en  1440, Lorenzo Valla lo demuestra.

(4) El patriarca cristiano Teófilo, al frente de una turba, destruye el templo dedicado a Serapis que los judíos habían destruido pero que Adriano había reconstruido.

(5) El colega, que acabó siendo santo, además de a los paganos perseguía a Prisciliano. Cuando Prisci fue detenido intentó evitar su ejecución con poco éxito. Su festividad es el 11 de noviembre, fecha típica para la matanza del cerdo. De ahí la frase de “a cada cerdo le llega su San Martín”.

(6) Emperador de Roma 222-235

(7) En la península tarda bastante más. Aquí se usa la “era hispánica” que empieza con la Pax romana y que se fue sustituyendo en diferentes momentos en cada reino. En el final del Conde Lucanor o del Mio Cid podemos ver que la fecha de finalización no coincide con la “oficial”.

(8) Mapas T en O.

(9) La alineación principal de los siglos IV y V sería: Defensa griega: Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno (“el apedreao”), Juan Crisóstomo. Delantera latina Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona (“el robaperas”).

(10) Genadio Escolario, 6 de enero de 1454

dilluns, 22 de gener de 2018

Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Guadalete 711

Deixant les ideologies a banda, es tracta d’una interessant aproximació literària a Guadalete.

http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/769/una-historia-de-espana-vi/

Una historia de España (VI) XL semanal 28/07/2013, Arturo Pérez Reverte

En el año 711, como dicen esos guasones versos que con tanta precisión clavan nuestra historia: «Llegaron los sarracenos / y nos molieron a palos; / que Dios ayuda a los malos / cuando son más que los buenos». Suponiendo que a los hispano-visigodos se los pudiera llamar buenos. Porque a ver. De una parte, dando alaridos en plan guerra santa a los infieles, llegaron por el norte de África las tribus árabes adictas al Islam, con su entusiasmo calentito, y los bereberes convertidos y empujados por ellos. Para hacerse idea, sitúen en medio un estrecho de solo quince kilómetros de anchura, y pongan al otro lado una España, Hispania o como quieran llamarla -los musulmanes la llamaban Ispaniya, o Spania-, al estilo de la de ahora, pero en plan visigodo, o sea, cuatro millones de cabrones insolidarios y cainitas, cada uno de su padre y de su madre, enfrentados por rivalidades diversas, regidos por reyes que se asesinaban unos a otros y por obispos entrometidos y atentos a su negocio, con unos impuestos horrorosos y un expolio fiscal que habría hecho feliz a Mariano Rajoy y a sus más infames sicarios. Unos fulanos, en suma, desunidos y bordes, con la mala leche de los viejos hispanorromanos reducidos a clases sociales inferiores, por un lado, y la arrogante barbarie visigoda todavía fresca en su prepotencia de ordeno y mando. Añadan el hambre del pueblo, la hipertrofia funcionarial, las ambiciones personales de los condes locales, y también el hecho de que a algún rey de los últimos le gustaban las señoras más de lo prudente -tampoco en eso hay ahora nada nuevo bajo el sol-, y los padres, y tíos, y hermanos y tal de algunas prójimas le tenían al lujurioso monarca unas ganas horrorosas. O eso dicen. De manera que una familia llamada Witiza, y sus compadres, se compincharon con los musulmanes del otro lado, norte de África, que a esas alturas y por el sitio (Mauretania) se llamaban mauras, o moros: nombre absolutamente respetable que han mantenido hasta hoy, y con el que se les conocería en todas las crónicas de historias escritas sobre el particular -y fueron unas cuantas- durante los siguientes trece siglos. Y entre los partidarios de Witiza y un conde visigodo que gobernaba Ceuta le hicieron una cama de cuatro por cuatro al rey de turno, que era un tal Roderico, Rodrigo para los amigos. Y en una circunstancia tan española -para que luego digan que no existimos- que hasta humedece los ojos de emoción reconocernos en eso tantos siglos atrás, prefirieron entregar España al enemigo, y que se fuera todo a tomar por saco, antes que dejar aparte sus odios y rencores personales. Así que, aprovechando -otra coincidencia conmovedora- que el tal Rodrigo estaba ocupado en el norte guerreando contra los vascos, abrieron la puerta de atrás y un jefe musulmán llamado Tariq cruzó el Estrecho (la montaña Yebel-Tariq, Gibraltar, le debe el nombre) y desembarcó con sus guerreros, frotándose las manos porque, gobierno y habitantes aparte, la vieja Ispaniya tenía muy buena prensa entre los turistas muslimes: fértil, rica, clima variado, buena comida, señoras guapas y demás. Y encima, con unas carreteras, las antiguas calzadas romanas, que eran estupendas, recorrían el país y facilitaban las cosas para una invasión, nunca mejor dicho, como Dios manda. De manera que cuando el rey Rodrigo llegó a toda candela con su ejército en plan a ver qué diablos está pasando aquí, oigan, le dieron las suyas y las del pulpo. Ocurrió en un sitio del sur llamado La Janda, y allí se fueron al carajo la España cristianovisigoda, la herencia hispanorromana, la religión católica y la madre que las parió. Porque los cretinos de Witiza, el conde de Ceuta y los otros compinches creían que luego los moros iban a volverse a África; pero Tariq y otro fulano que vino con más guerreros, llamado Muza, dijeron «Nos gusta esto, chavales. Así que nos quedamos, si no tenéis inconveniente». Y la verdad es que inconvenientes hubo pocos. Los españoles de entonces, a impulsos de su natural carácter, adoptaron la actitud que siempre adoptarían en el futuro: no hacer nada por cambiar una situación; pero, cuando alguien la cambia por ellos y la nueva se pone de moda, apuntarse en masa. Lo mismo da que sea el Islam, Napoleón, la plaza de Oriente, la democracia, no fumar en los bares, no llamar moros a los moros, o lo que toque. Y siempre, con la estúpida, acrítica, hipócrita, fanática y acomplejada fe del converso. Así que, como era de prever, después de La Janda las conversiones al Islam fueron masivas, y en pocos meses España se despertó más musulmana que nadie. Como se veía venir.

Imatge: El rey don Rodrigo arengando a los jefes de su ejército antes de dar la batalla del Guadalete
Bernardo Blanco y Pérez (1871)
Museo del Prado

divendres, 19 de gener de 2018

Jutges de Castella. Independència de Castella.

Aquesta institució es mou entre la història i la llegenda, però planteja unes línies d’interpretació útils per comprendre l’evolució inicial del Regne de Castella i la gènesi de la seva independència.

El més versemblant apunta que el rei de Lleó Ordoni II, després de la derrota de Valdejunquera de 920 davant Abd-ar-Rahman III, va considerar que bona part de la responsabilitat de la desfeta corresponia a la no assistència dels comtes de Castella a la batalla.

Els va cridar a Lleó i els va executar. La noblesa castellana es va indignar bastant però era conscient que no es podia aixecar militarment. Per això van decidir donar-se un autogovern nomenant dos jutges pels seus afers interns: un civil i l’altre militar. La idea era que es tractava d’una institució per impartir justícia no per reprimir la llibertat dels pobles.

Els referents jurídics serien els usos i costums de Castella. Per tant, no feien servir el Liber Iudiciorum que s’emprava a la cort de Lleó. Les seves sentències eren les “fazañas”

Algunes fonts indiquen que es tractaria de membres que no pertanyien a l’alta noblesa per evitar accions directes d’Ordoni II. La part mítica insisteix que, els dos primers jutges eren avantpassats directes de Fernán González i del Cid.

En qualsevol cas, es tracta de l’aplicació real o mítica d’unes primeres formes d’autogovern en un territori amb unes característiques específiques al tractar-se d’una terra de frontera. La llegenda vol que els primers jutges de Castella tinguessin la seva estrada en el paratge de Fuente Zapata, dins el terme de Bisjueces en el municipi burgalès de Villarcayo.


Un cop assolida la independència de facto es cremaren els exemplars de Liber Iudiciorum i s’anomenaren batlles en les diferents comarques per aplicar aquest model de dret basat en els usos i costums.

dissabte, 13 de gener de 2018

Roncesvalles i la canço de Rotllà. Aquell estiu del 778.

La Chanson de Roland, segurament, presenta un estil més elaborat però, si tens presa, pots fer servir aquest resum pel que fa al context històric.

Carlemany rep notícia de que Suleiman, valí de Barcelona li ofereix el seu vassallatge juntament amb el dels valís de Saragossa i Osca. Es tractaria d’uns valís que s’oposen a Abd-ar-Rahman I nou emir omeia de Còrdova.

Carlemany travessa els Pirineus i, camí de Saragossa se li uneix un exèrcit de Suleiman. Arriben a Saragossa i Hussain, el valí de Saragossa, diu que no, que ell no ha demanat res. Que pot ser estaria bé aliar-se per lluitar contra Abd-ar-Rahman I però que de vassallatge ni parlar-ne. Carlemany, que té poc sentit de l’humor, s’ho pren malament i assetja Saragossa durant un mes. Els “manyos” resisteixen i Carlemany se’n retira bastant empipat. Es porta a Suleiman d’hostatge i torna al seu regne per Navarra.

Pel camí, els bascons (hi ha qui diu que podrien ser els gascons pel confús de l’ortografia) probablement instigats pels fills de Suleiman, ataquen als carolingis. Ara sí que Carlemany s’ha cabrejat. Ataca Pamplona, destrueix les muralles i continua cap a casa seva.


I ara els bascons també s’han emprenyat. La reparació de les muralles els hi costarà una pasta. Total que, s’uneixen als muladís (hispanoromans convertits a l’Islam per mantenir el seu status) i deixen passar el gruix de les forces de Carlemany.  Quan ja es fa fosc i sols queda la reraguarda, amb Rotllà, l’ataquen i fan una bona carnisseria. Rotllà, per no molestar, no avisa a Carlemany i acaba bastant malament una tarda d’agost del 778.