dijous, 22 de gener de 2015

A bit of slang

BRITISH SLANG

John left his coat on a chair with his wallet in the pocket, and someone nicked it.

STEAL

I couldn’t sleep the night before. I’m knackered.

VERY TIRED

Their bathroom is so manky I don’t think they’ve cleaned it for about a month.

DIRTY

 

AMERICAN SLANG

I know zilch about cars. I never use them.

NOTHING,ZERO

He’s loaded. That’s why he can buy so expensive clothes.

VERY RICH

She’s got a great job. Sixty grand a year.

ONE THOUSANT DOLLARS OR POUNDS

She’s not a bad person, just kind of kooky.

STRANGE, CRAZY

I flunked my exam, so I’m going to have to do it again.

FAIL (AN EXAM OR A COURSE)

Are you asking me if I know Mike? Of course I do! We’ve been buddies for years!

FRIEND

The shop is open 24/7 so you can buy stuff whenever you want.


ALL THE TIME

dissabte, 10 de gener de 2015

New York, New York de Frank Sinatra. Traducció al català

Lletra en català de New York, New York de Frank Sinatra

Frank Sinatra – New York, New York Lyrics

The greatest city in the whole world!
Start spreading the news, I am leaving today
I want to be a part of it
New York, New York


These vagabond shoes, they are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York


I wanna wake up in a city that doesn't sleep
And find I'm king of the hill, top of the heap


My little town blues, they are melting away
I gonna make a brand new start of it in old New York


If I can make it there, I'll make it anywhere
It's up to you, New York, New York


New York, New York
I want to wake up in a city that doesn’t sleep
And find that I'm the number one, top of the hit
Head of the heap
King of the hill


These little town blues, they are melting away
I am about to make a brand new start of it in old New York


And if I can make it there, I'll make, I'll make it anywhere
It's up to you, New York, New York, New York
La ciutat més gran de tot el món!
Comença a dir-ho a tothom, avui me’n vaig.
Vull formar part d’allò.
New York, New YorkAquestes sabates de rodamón, s’estan desitjant perdre
pel cor de New York
New York, New York

Em vull despertar en una ciutat que mai no dorm
i sentir-me el rei de la muntanya, a dalt de tot

La meva tristor de ser d’una ciutat petita, s’està fonent
Vaig a fer un canvi total començant de zero en la vella New York

Si ho puc fer allà, ho podré fer en qualsevol lloc
depèn de tu, New York, New York

New York, New York
Vull despertar-me en una ciutat que no dorm
i sentir-me el número u, el primer de tots
al capdamunt de tot
el rei de la muntanyaAquesta tristor per ser d’una ciutat petita, s’estan fonen
Vaig a fer un canvi total, un nou començament en la vella New York

I si ho puc fer allí, ho podré, ho podré fer en qualsevol lloc
Depèn de tu, New York, New York, New York

New York, New York lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Longing: A prolonged unfulfilled desire or need
Stray: To wander from a given place, limited area, direct course, etc., esp. aimlessly; roam; rove
Heap: A heap of things is a pile of them, especially a pile arranged in a rather untidy way.
Blues: A feeling of depression or deep unhappiness
Melting: (of ice, ice cream, etc) in the process of becoming liquid.
Brand new: A person's behavior which is drastically different than normal usually because they are in the presence of certain people.dimarts, 6 de gener de 2015

Eleanor Rigby. Traducció al català

Traducció al catala de la canço dels Beatles Eleanor RigbyEleanor Rigby Eleanor Rigby
Ah look at all the lonely people Mira a tota la gent solitària
Ah look at all the lonely people Mira a tota la gent solitària
Eleanor Rigby, picks up the rice Eleanor Rigby recull les restes d’arròs
In the church where a wedding has been A l'església després d'un casament
Lives in a dream Viu en un somni
Waits at the window, wearing the face Espera a la finestra possant una cara
That she keeps in a jar by the door que guarda en una gerra al costat de la porta
Who is it for Per a qui és?
All the lonely people Tota la gent solitaria
Where do they all come from? D'on venen?
All the lonely people Tota la gent solitaria
Where do they all belong? A qui pertanyen?
Father McKenzie, writing the words El pare McKenzie, escriu les paraules
Of a sermon that no one will hear d'un sermó que ningú escoltarà
No one comes near Ningú s'acosta 
Look at him working, darning his socks Mira'l treballant , sargint els seus mitjons
In the night when there's nobody there de nit quan no hi ha ningú
What does he care Què li fa?
All the lonely people Tota la gent solitaria
Where do they all come from? D'on venen?
All the lonely people Tota la gent solitaria
Where do they all belong? A qui pertanyen?
Ah look at all the lonely people Mira a tota la gent solitària
Ah look at all the lonely people Mira a tota la gent solitària
Eleanor Rigby, died in the church Eleanor Rigby, va morir a l'església
And was buried along with her name i va ser enterrada juntament amb el seu nom
Nobody came Ningu va anar
Father McKenzie, wiping the dirt El pare McKenzie, netejant-se la bruticia
From his hands as he walks from the grave de les seves mans s'allunya de la tomba
No one was saved Ningú es va salvar
All the lonely people Tota la gent solitaria
Where do they all come from? D'on venen?
All the lonely people Tota la gent solitaria
Where do they all belong? A qui pertanyen?

dilluns, 5 de gener de 2015

A hard day's night. Traducció al català

Traducció basada en el post de Ramon Carreté
http://ramoncarrete.blogspot.com.es/search/label/Beatles

Expresions a destacar:

And it's worth: Paga la pena
Why on earth: Per què 
When I get you alone: Quan et tinc sols per mi, quan estic sol amb tu
A hard day’s night                               
La nit d’un dia dur
                                                 
It's been a hard day's night,                    
És la nit d’un dia que ha estat dur
and I been working like a dog                    
i he treballat com un ruc.
It's been a hard day's night,                    
És la nit d’un dia que ha estat dur
I should be sleeping like a log                  
hauria d’estar dormint com un soc.
But when I get home to you                       
Però quan arribo a casa, amb tu,
I find the things that you do                     
trobo que les coses que fas
Will make me feel alright                        
em faran trobar bé.
                                                 
You know I work all day                          
Saps que treballo tot el dia
to get you money to buy you things               
per donar-te diners per comprar coses,
And it's worth it just to hear                   
i val la pena, tan sols per sentir-te
you say you're going to give me everything       
a dir que m’ho donaràs tot.
So why on earth should I moan,                   
Doncs, per què carai m’hauria de queixar,
cause when I get you alone                       
si quan estic sol amb tu
You know I feel OK                                
saps que m’hi trobo molt bé?
                                                 
When I'm home                                    
Quan sóc a casa,
everything seems to be right                     
tot sembla que va bé.
When I'm home                                    
Quan sóc a casa
feeling you holding me tight, tight, yeah        
sentint com m’abraces fort, fort, sí.

diumenge, 4 de gener de 2015

Luka de Suzanne Vega. Traducció al catalàLletra en català de My name is Luka de Suzanne Vega sobre un nen maltractat.
My name is Luka Em dic Luka
I live on the second floor Visc en la segona planta
I live upstairs from you Visc a sobre teu
Yes I think you've seen me before Si, penso que m'has vist abans
If you hear something late at night Si sents algun soroll cap el tard
Some kind of trouble. some kind of fight Alguna mena de problema o algun soroll de baralla
Just don't ask me what it was No em preguntis res
Just don't ask me what it was No em preguntis res
Just don't ask me what it was No em preguntis res
I think it's because I'm clumsy Penso que és perquè soc una mica patós
I try not to talk too loud Intento no parlar massa fort
Maybe it's because I'm crazy Potser és perquè estic boig
I try not to act too proud Intento no ser massa orgullós
They only hit until you cry Sols et colpegen fins que  plores
After that you don't ask why Desprès no preguntis el per qué
You just don't argue anymore No li donis més voltes
You just don't argue anymore No li donis més voltes
You just don't argue anymore No li donis més voltes
Yes I think I'm okay Si, crec que estic bé
I walked into the door again He tornat un altre cop cap a la porta
Well, if you ask that's what I'll say Bé, si em preguntes, és el que et diré
And it's not your business anyway I de fet no és el teu problema
I guess I'd like to be alone Suposo que m'agradaria estar sol
With nothing broken, nothing thrown Sense cap cosa trencada, sense llençar res
Just don't ask me how I am No em preguntis com em trobo
My name is Luka …

Una traducció alternativa dins:

dissabte, 3 de gener de 2015

PERCEPCION DE RIESGO, SESGOS COGNITIVOS Y CONDUCCIÓN

PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA (VV.AA) Editorial Médica Panamericana

Capítulo 9: Conducción a cielo abierto y a través de túneles carreteros desde una perspectiva psicosocial.

Itziar Fernández Sedano

PERCEPCION DE RIESGO, SESGOS COGNITIVOS Y CONDUCCIÓN


  • Ilusión de control
  • Ilusión de invulneravilidad
  • Efecto primus inter pares
  • Falso consenso
  • Sesgo confirmativo
  • Heurístico de disponibilidad


Ilusión de control: Tendencia a tener una visión optimista de la capacidad de controlar la realidad.

Ilusión de invulnerabilidad: Tendencia de las personas a percibir que tienen menos probabilidades que la población en general de que les ocurran acontecimientos negativos.

Efecto primus inter pares: Tendencia de las personas a percibir que tienen menos probabilidades que la persona media de que les ocurran acontecimientos negativos.(al compararse a similares)

Falso consenso: Tendencia a percibir la existencia de un consenso social sobre la aceptación de las propias actitudes y los comportamientos individuales de la población. (el 50% de los que superan los límites de velocidad consideran que casi todo el mundo lo hace). Menos del 19% de los que respetan los límites creen que todo el mundo supera dichos límites.

Sesgo confirmativo: Tendencia a buscar información que confirme las preconcepciones y actitudes de los demás. Si se considera que las mujeres conducen mal, se buscan casos que lo confirmen. El sesgo se complementa con el rechazo de información estadística opuesta.

Heurístico de disponibilidad: Se hace más caso al dato que viene a la cabeza que a cualquier estadística. Ejemplo, accidentes de avión o de coche en túneles son más vividos y provocan un mayor miedo.