dilluns, 5 de gener de 2015

A hard day's night. Traducció al català

Traducció basada en el post de Ramon Carreté
http://ramoncarrete.blogspot.com.es/search/label/Beatles

Expresions a destacar:

And it's worth: Paga la pena
Why on earth: Per què 
When I get you alone: Quan et tinc sols per mi, quan estic sol amb tu
A hard day’s night                               
La nit d’un dia dur
                                                 
It's been a hard day's night,                    
És la nit d’un dia que ha estat dur
and I been working like a dog                    
i he treballat com un ruc.
It's been a hard day's night,                    
És la nit d’un dia que ha estat dur
I should be sleeping like a log                  
hauria d’estar dormint com un soc.
But when I get home to you                       
Però quan arribo a casa, amb tu,
I find the things that you do                     
trobo que les coses que fas
Will make me feel alright                        
em faran trobar bé.
                                                 
You know I work all day                          
Saps que treballo tot el dia
to get you money to buy you things               
per donar-te diners per comprar coses,
And it's worth it just to hear                   
i val la pena, tan sols per sentir-te
you say you're going to give me everything       
a dir que m’ho donaràs tot.
So why on earth should I moan,                   
Doncs, per què carai m’hauria de queixar,
cause when I get you alone                       
si quan estic sol amb tu
You know I feel OK                                
saps que m’hi trobo molt bé?
                                                 
When I'm home                                    
Quan sóc a casa,
everything seems to be right                     
tot sembla que va bé.
When I'm home                                    
Quan sóc a casa
feeling you holding me tight, tight, yeah        
sentint com m’abraces fort, fort, sí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada