diumenge, 7 de març de 2010

L'imperi dels diftongs

Per poder separar correctament les sil·labes no hi ha més remei que conèixer el fascinant imperi dels diftongs. En aquest imperi es fan unions i divorcis seguint unes normes dictades pel terrible poder de les forces vocàliques. Sols els més valents superaran les proves i escriuran correctament. Que la força us acompanyi.

DIFTONGS: en aquests casos les vocals formen una única sil·laba:

PRIMER CAS:

Les 10 combinacions en que la segona vocal és i o u. Son els diftongs decreixents. En realitat podriem parlar de 9 combinacions ja que la combinació ii és quasi bé inexistent.

ai au em-pai-tar cau-re
ei eu re-mei beu-re
oi ou boi-ra di-jous

ii no-vii (molt poc freqüent)
iu es-criure

uu duus
ui cui-na
SEGON CAS:

G+U+vocal
Q
+U+vocal

guant
ai-güe-ra
am-bi-güi-tat
ai-guo-tes

qua-tre
qües-ti-ó
a-de-qüi
quo-ci-ent


TERCER CAS:

La i o la u entre dues vocals (a,e,o) s'en van amb la següent transformant-se en consonant:

no-ia tre-ia
ba-ie-ta jo-ies

ve-uen mo-uen

QUART CAS:

I o u iniciant paraula seguida de vocal. Com la h no sona -no es queixa- també li afecta:

Hia-tus
Hie-na
io-gurt

ua-la-bi
hueb-ne-ri-ta (la única que comença pel so "ue" i no es d'us gaire freqüent. Es un mineral)
uom-bat (un marsupial que surt poc)Les vocals que es toquen però no compleixen aquestes condicions viuen en pecat. Fan hiatus (hia-tus) i no poden formar sil·labes. Veiem (ve-iem) alguns exemples d'aquestes vocals condemnades a la soletat:

a-vi-at
di-a
Ma-ri-a
fun-ci-ó
vi-o-lí
ri-ent
su-ar
ví-du-es

Resumint i a lo bèstia (bès-ti-a)

vocal normal + vocal consonàntica = diftong
vocal consonàntica + vocal normal = no diftong

Q o G = diftong

Si comença per I = diftong

Entre tres vocals, quan hi ha una i o una u al mig, diftong amb la segona part.

Podeu practicar-ho amb l'aplicació Jclic de Neus Pascual Miralles "Sil·labes, tonificació i accentuació" http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1262

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada