dimecres, 16 de desembre de 2009

EDG Visualitzar nom del fitxer

Fem un txt amb aquestes línies:

set search /type=graphic
set search /level=1-55,57-63
set search /type=6,14,15,21
set journal_file
show files
sum who
exit

El comandament show files (just desprès set journal_file) farà que es vegi el nom del fitxer sobre el que actuem i el jnl resultant.

Aplicant un edgbatch, el resultat serien un seguit de fitxers amb aquesta estructura:

show files
! 2D Design file
! journal (Enabled)
sum who
! 434 <<>>
!
!Total of 25 elements
!
! Range: low = ..., ..., (0)
! high = ..., ..., (0)
! element types = 6
! levels = 38,41,47
! groups = 0
! classes = 0
! styles = 0
! weights = 0
! color = 0
!
! element type active / deleted %elemnt / %size
!
! 6 SHAPE 25 / 0 100.00 / 100.00
!
! total of 25 elements, 25 active, 0 deleted
exit

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada