dijous, 1 de juliol de 2010

Càrrega fitxers CAD en Geomedia

En aquest exemple carregarem fitxers DGN en ED50 fus 30 en Geomedia.

El primer és determinar el sistema de coordenades. Hem de fer servir les Utilities:


Com que farem servir UTM ED50 fus 30, escollirem, com a tipus de sistema de coordenades el de Projection:


Finalment, en la pestanya Projection Space escollirem l'algoritem Universal Transverse Mercator i -polsant Projection Parameters- passarem a fus 30 Nord:

Fem un save as d'aquesta configuració i tindrem un csf, per exemple SpainED50F30.CSF

Un cop definit el sistema de coordenades hem de crear un fitxer d'esquema CAD. Novament accedim via Utilities escollint Define Cad Server Schema FileEscollim File / New i, en el nostre cas el MstnTemplate.csd ja que treballarem amb MicroStationv7

Polsem New i ens apareix Select Map Files. En la part superior, dins Available folders polsem New.

Ara, amb el explorador de carpetes cercarem el lloc on tenim el nostre (o els nostres) DGNs.
Apareixeran en la part inferior Map Files. Aqui marcarem el o els que volguem i polsarem OKAl polsar OK s'afegirà el filtre per CSF. Per tant, tornarem a marcar el o els DGN i el CSF

Ara ens apareix una finestra per definir les features des del DGN, es a dir, farem un mapeig de DGN a Geomedia.

En el nostre exemple tenim les línies provincials en lv=1 i els noms de provincia en lv=2

Per les línies farem servir LinearGeometry i pels textes PointGeometry o TextGeometry

Comencem per les provincies


i ara en Criteria establim el nivelli polsem OK. Ja tenim les Provincies com a feature. Ara els textes, una micona més complicats. Si són textes normals no hi ha cap problema, però segons com siguin pot caldre afegir els atributs de tipus text a les geometries de tipus punt.Afegim el nivell 2 en Criteria i ja està.Fem un close i un file save as amb l'extensió CSD. Amb File / exit sortim.

Ara ja podem obrir Geomedia amb un GeoWorkSpace en blanc.

Establim un Warehouse / New Connection / CAD i en CAD Server Schema File carreguem el nostre CSD.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada