divendres, 25 de maig de 2012

Cometes en Access VBA

L'objectiu es crear un bat que copii fitxers d'un directori en un altre.
En l'exemple volen copiar el que hagi a E:\pato rojo dins E:\pato verde
Per tant, volem crear una cadena amb aquest aspecte:

copy "E:\Pato rojo\*.*" "E:\Pato verde"

Partim d'una taula que conté els possibles origens i destins:En el nostre cas crearem una consulta de creació de taula que escollirá l'opció 2:En txt:
Option Compare
DatabaseOption Explicit
Private Sub cmdCreaDOS_Click()
Dim bicholandia As String

bicholandia = "SELECT ""copy " & """""""& ""E:\"" & [Ruta1] & ""\*.*""& """"""" & " " & """""""&""E:\"" & [Ruta2] & """""""" AS DOS2 INTO TblDOS2 FROM Bichos WHERE (((Bichos.id)=[indica el id]));"

DoCmd.RunSQL bicholandia

End Sub

Atenció a tot el que s'ha de fer per possar unes cometes dobles ("): 7 cometes seguides

& """""""&

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada