dimecres, 10 d’octubre de 2012

Uns quants clàssics pendents

Plató: El banquete. (llegit)
Plató: Fedón. Fedro. (llegit)
Diògenes Laerci: Vidas y opiniones de los filósofos ilustres (llegit)
Llucià de Samòsata: Diálogos de los dioses. Diálogos de los muertos. Diálogos marinos. Diálogos de las cortesanas. (llegit)
Carlos García Gual: La secta del perro. Vidas de filósofos cínicos  (llegit)
Voltaire: Cándido. Micromegas. Zadig.  (llegit)
Petroni: Satiricón (llegit)


FNAC
http://libros.fnac.es/a8007/Platon-El-Banquete?PID=5&Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=2&Fr=0
9,50 €

http://libros.fnac.es/a100840/Platon-Fedon-Fedro?PID=5&Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=3&Fr=0
9,00 €

http://libros.fnac.es/a277798/Diogenes-Laercio-Vidas-y-opiniones-de-los-filosofos-ilustres?PID=5&Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=1&Fr=0
13,30 €

http://libros.fnac.es/a119437/Luciano-de-Samosata-Dialogos-de-los-dioses-Dialogos-de-los-muertos-Dialogos-marinos-Dialogos-de-las-cortesanas?PID=5&Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=5&Fr=0
9 €

http://libros.fnac.es/a193448/Carlos-Garcia-Gual-La-secta-del-perro-Vidas-de-filosofos-cinicos?PID=5&Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=1&Fr=0
8 €

AMAZON
http://www.amazon.es/El-banquete-Clasicos-Del-Pensamiento/dp/8430943722/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1349902096&sr=8-2
9,02 €

http://www.amazon.es/Fed%C3%B3n-Fedro-Alianza-Bolsillo-Nuevo/dp/8420636452/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1349902694&sr=1-10
8,55 €

http://www.amazon.es/opiniones-fil%C3%B3sofos-ilustres-Bolsillo-Clasicos/dp/8420661805/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1349903286&sr=1-1
13,30 €

http://www.amazon.es/Di%C3%A1logos-muertos-cortesanas-Biblioteca-Tematica/dp/8420659541/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1349903818&sr=1-2
8,55 €

http://www.amazon.es/secta-perro-Vidas-fil%C3%B3sofos-c%C3%ADnicos/dp/8420677671/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1349904341&sr=1-1
7,60 €


CASA DEL LIBRO
http://www.casadellibro.com/libro-el-banquete-2-ed/9788430943722/1077177
9,5 €

http://www.casadellibro.com/libro-fedon-fedro/9788420636450/608276
9 €

http://www.casadellibro.com/libro-vidas-y-opiniones-de-filosofos-ilustres/9788420661803/1154140
14 €

http://www.casadellibro.com/libro-dialogos-de-los-dioses-dialogos-de-los-muertos-dialogos-marinos--dialogos-de-las-cortesanas/9788420659541/1045051
9 €

http://www.casadellibro.com/buscador/busquedaLibros?busqueda=LA+SECTA+DEL+PERRO%3B+VIDAS+DE+LOS+FILOSOFOS+CINICOS&nivel=5&auto=1&maxresultados=1
8 €

http://www.casadellibro.com/libro-candido-micromegas-zadig/9788437605418/450678
9,70

http://www.casadellibro.com/libro-satiricon/9788437621005/934289
9,70

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada