dissabte, 10 de desembre de 2011

Videos sobre Python amb PythonG


He trobat un munt de videos que expliquen força bé com començar amb Python i concretament amb PythonG:

Instal·lació de PythonG
El mateix autor que presentarà els següents videos te un tutorial per descarregar Python i PythonG però no es coherent el que es baixa amb el que utilitza. En realitat fa servir el Python 2.3.2.1 i aquesta versió no es troba disponible en la pàgina de Python.

Instal·lant la versió que s'indica en aquest video, al intentar executar els exemples, no es podia escriure en la pantalla d'entrada i sortida de texte. Els programes funcionaven però és una molèstia que no es pugui veure com treballen. Desprès de provar un munt de versions vaig trobar una pàgina que indica on descarregar la 2.3.2.1 y el PythonG compatible.

Nota: validat que PythonG funciona amb Python 2.5

La pàgina -que va sobre programació per PSP- és
http://www.pspstation.org/pc-mac-92/tutorial-instalacion-pythong-drpython-3810/

i els links megaupload corresponents són

Python 2.3.2.1
http://www.megaupload.com/?d=0TDMUYQ5

PythonG
http://www.megaupload.com/?d=STB3AX6Z

No cal ni dir que al ser llicència GLP la descàrrega és totalment legal. Finalment agrair-li la feina a en Noninane.

Videos Python amb PythonG

Tutorial de Python en Español # 1 - Calculadora
http://www.youtube.com/watch?v=W7xZvUQhQWg&feature=related

Tutorial de Python en Español # 2 - Tipos de Datos
http://www.youtube.com/watch?v=_Aft-ft0UEQ

Tutorial de Python en Español # 3 - Operadores Lógicos y de Comparación
http://www.youtube.com/watch?v=P4BvIAvwERk&feature=related

Tutorial de Python en Español # 4 - Variables
http://www.youtube.com/watch?v=K_-S8r9teo4&feature=related

Tutorial de Python en Español # 5 - Cadenas
http://www.youtube.com/watch?v=ns0iLKU5DjA&feature=related

Tutorial de Python en Español # 6 - Funciones Predefinidas
http://www.youtube.com/watch?v=aWUOnENdpTE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 7 - Funciones en Módulos
http://www.youtube.com/watch?v=jRbodM43jps&NR=1&feature=endscreen

Tutorial de Python en Español # 8 - Métodos
http://www.youtube.com/watch?v=lawnE-e77iU&feature=related

Tutorial de Python en Español # 9 - Programas
http://www.youtube.com/watch?v=acBhS7nM7VY&feature=related

Tutorial de Python en Español # 10 - Salida con Formato
http://www.youtube.com/watch?v=j1YH9yVTabg&feature=related

Tutorial de Python en Español # 11 - Gráficos
http://www.youtube.com/watch?v=5bhlTX-elRM&feature=related

Tutorial de Python en Español # 12 - Condicional IF
http://www.youtube.com/watch?v=p2c5yf-6P3E&feature=related

Tutorial de Python en Español # 13 - Else & Elif
http://www.youtube.com/watch?v=elWuuDdIwYI&feature=related

Tutorial de Python en Español # 14 - While
http://www.youtube.com/watch?v=9IKQ-9ZxrMk&feature=related

Tutorial de Python en Español # 15 - If y While
http://www.youtube.com/watch?v=hpt-B4RUqr4&feature=related

Tutorial de Python en Español # 16 - Bucle For in
http://www.youtube.com/watch?v=o2D8ArOaOmE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 17 - Rotura de Bucles
http://www.youtube.com/watch?v=4i-ehgtysIY&feature=related

Tutorial de Python en Español # 18 - Excepciones
http://www.youtube.com/watch?v=APBC_jyGg74&feature=related

Tutorial de Python en Español # 19 - Programa de Aplicación I
http://www.youtube.com/watch?v=0s55nG3mcbo&feature=related

Tutorial de Python en Español # 20 - Secuencias
http://www.youtube.com/watch?v=TKAOgsGub1E&feature=related

Tutorial de Python en Español # 21 - Listas
http://www.youtube.com/watch?v=w2NOTfF8O6Q&feature=related

Tutorial de Python en Español # 22 - Crear Listas
http://www.youtube.com/watch?v=l_EVs0OeDkc&feature=related

Tutorial de Python en Español # 23 - Modificar Listas
http://www.youtube.com/watch?v=w48UFQ366kI&feature=related

Tutorial de Python en Español # 24 - Ordenar Listas (Teórico)
http://www.youtube.com/watch?v=_fF2JZLsgDw&feature=related

Tutorial de Python en Español # 25 - Ordenar Listas (Práctico)
http://www.youtube.com/watch?v=Fe2SjXnf3Lg&feature=related

Tutorial de Python en Español # 26 - Cadenas & Listas
http://www.youtube.com/watch?v=Q3jgbAHo970&feature=related

Tutorial de Python en Español # 27 - Introducción a Matrices
http://www.youtube.com/watch?v=43N04Vtmh9Q&feature=related

Tutorial de Python en Español # 28 - Matrices
http://www.youtube.com/watch?v=Nepr-6T7KsU&feature=related

Tutorial de Python en Español # 29 - Crear Matrices
http://www.youtube.com/watch?v=bMkNuqt_5cU&feature=related

Tutorial de Python en Español # 30 - Programa de Aplicación II
http://www.youtube.com/watch?v=cgexw1i9jc0&feature=related

Tutorial de Python en Español # 31 - Introducción a Funciones
http://www.youtube.com/watch?v=mZYg4QIOH2c&feature=related

Tutorial de Python en Español # 32 - Parámetros y Retornos
http://www.youtube.com/watch?v=1L6R4oFLBgM&feature=related

Tutorial de Python en Español # 33 - Variables Locales y Globales
http://www.youtube.com/watch?v=Fyxo9_vJ4os&feature=related

Tutorial de Python en Español # 34 - Mecanismo de Llamadas a Funciones
http://www.youtube.com/watch?v=xpke7tIfRCI&feature=related

Tutorial de Python en Español # 35 - Modificar Argumentos
http://www.youtube.com/watch?v=s3v7Jo-k7ic&feature=related

Tutorial de Python en Español # 36 - Acceso a Variables Globales
http://www.youtube.com/watch?v=7wlBagPfYdE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 37 - Funciones Eficientes
http://www.youtube.com/watch?v=ywCLAIx3muo&feature=related

Tutorial de Python en Español # 38 - Diseño de Programas con Funciones
http://www.youtube.com/watch?v=4FK1sWwMkQA&feature=related

Tutorial de Python en Español # 39 - Recursividad
http://www.youtube.com/watch?v=pVBnfURj9YE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 40 - Gráficos Fractales 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=PO6LhSxY4hQ&feature=related

Tutorial de Python en Español # 41 - Crear Módulos
http://www.youtube.com/watch?v=VzaWFbFYZ8I&feature=related

Tutorial de Python en Español # 42 - Registros
http://www.youtube.com/watch?v=z2bNgqyK8kk&feature=related

Tutorial de Python en Español # 43 - Referencia y Copia de Registros
http://www.youtube.com/watch?v=AD0261Y5l-M&feature=related

Tutorial de Python en Español # 44 - Anidamiento de Registros
http://www.youtube.com/watch?v=lYYWshfyy5o&feature=related

Tutorial de Python en Español # 45 - Ficheros
http://www.youtube.com/watch?v=eZgbjfqDu2E&feature=related

Tutorial de Python en Español # 46 - Leer Ficheros por Linea
http://www.youtube.com/watch?v=OS6M7gRyDBE&feature=related

Tutorial de Python en Español # 47 - Leer Ficheros por Caracter
http://www.youtube.com/watch?v=rcI4acFgUG4&feature=related

Tutorial de Python en Español # 48 - Escribir Ficheros
http://www.youtube.com/watch?v=0mCS8F7evvs&feature=related

Tutorial de Python en Español # 49 - Ficheros Especiales
http://www.youtube.com/watch?v=NIrnKgnqifg&feature=relatedDesprès d'aquests 49 videos continua amb una serie de programes on s'aplica tot l'anterior. Una feinada que s'ha d'agrari

Per cert, per esborra la pantalla en PythonG CTRL-d, tal i com indica la capçalera del programa...

Tags:
No em funciona PythonG
PythonG
Python 2.3.2.1
Instal·lació PythonG

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada