dijous, 13 de febrer de 2014

Consulta amb comodins en VBA Access

Tenim una taula (FIN) amb uns quants bitxos i volem annexar en una nova taula (FIN2) sols els registres que continguin aquestes cadenes.

PATO
GA*
*TO
*AT*

La taula podria ser aquesta:

La primera querie ens donaria sols PATO
La segona querie ens donaria sols els registres amb el camp BICHO igual a GATO
La tercera ens donaria PATO i GATO
La quarta PATO, RATA i GATO

Per consultes amb comodins no val copiar directament el SQL, cal retocar-ho una mica.

El codi (comentat perquè cal escollir una de les opcions) seria:

Private Sub Comando0_Click()
Dim ALFA As String
    'ALFA = "INSERT INTO FIN2 ( BICHO )SELECT FIN.BICHO FROM FIN WHERE (((FIN.BICHO)=""PATO""));"
    'ALFA = "INSERT INTO FIN2 ( BICHO ) SELECT FIN.BICHO FROM FIN WHERE (((FIN.BICHO) Like 'GA*'));"
    'ALFA = "INSERT INTO FIN2 ( BICHO ) SELECT FIN.BICHO FROM FIN WHERE (((FIN.BICHO) Like '*TO'));"
    'ALFA = "INSERT INTO FIN2 ( BICHO ) SELECT FIN.BICHO FROM FIN WHERE (((FIN.BICHO) Like '*AT*'));"
    DoCmd.RunSQL (ALFA)
End Sub

Es a dir, el tema està en:

Like 'GA*'
Like '*TO'
Like '*AT*'

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada