dilluns, 9 d’abril de 2012

El regne dels fongs

REGNE DELS FONGS

1) Característiques principals

Microorganismes en la seva majoria
Unicel·lulars i pluricel·lulars
Presència de paret cel·lular de quitina (les plantes les tenen de cel·lulosa)

LLEVATS: Fongs unicel·lulars. Ens serveixen per fer la cervesa, el ví, el pa,..
FLORIDURES: Creixen sobre restes d'essers vius alimentant-se d'aquestes restes. Formatge rocafort, penicilina. La penicilina és un antibiòtic que ataca els bacteris i cura les infeccions.

2) Alimentació dels fongs
Són heteròtrofs. Les seves cel·lules no fan fotosíntesi ni tenen clorofil·la
Fan xarxes de filaments de cel·lules anomenades hifes.
Les xarxes d'hifes són el miceli.

3) Reproducció
Mitjançant espores. En certs períodes, els extrems de les hifes alliberen espores al aire. Si cauen sobre restes d'animals o plantes creen una nova hifa.

Alguns fongs en lloc d'alliberar les espores per les hifes formen una estructura reproductora alliberadora d'espores especial. Són els bolets. Entre els bolets tenim alguns que es poden menjar com el rovelló, el rossinyol, la llànega, el xampinyó o les gírgoles. Altres són verinosos com la farinera borda (amanita phalloides), el reig bord (amanita muscària).

4) Nutrició
Habitualment es nodreixen a partir de la descomposició de restes d'essers vius. Al fer-ho generen substàncies minerals que les plantes poden aprofitar. Aquests són els sapròfits.(saprós en grec, vol dir pudrit). Alguns sapròfits poden esdevenir paràsits. Per exemple Kuehneromyces mutabilis es un sapròfit que es torna paràsit quan troba un tronc d'arbre dèbil.

Molts són simbiòtics, es a dir que ajuden i són ajudats per altres organismes. Per exemple els líquens que són associacions entre un fong i algues unicel·lulars. El fong li dona a l'alga aigua i minerals. L'alga -amb l'aigua i els minerals- aconsegueix fer la fotosíntesi i proporciona nutrients al fong.

Una altra asociació simbiòtica és la micoriza, entre la rel d'una planta i un fong.D'aquests tipus són molts dels bolets comestibles.

Altres fongs són paràsits i produeixen malalties a les plantes o els animals als que infecten.

Paràsit: "En la actualidad, parásito es todo organismo vivo que se alimenta de otro sin contribuir a la supervivencia de éste.En la antigua Grecia, los parásitos eran los altos funcionarios encargados de verificar la cosecha de trigo y la preparación del pan, así como los banquetes en homenaje a los dioses. Más tarde se extendió a toda clase de huésped y a los invitados a fiestas o banquetes, por su sentido etimológico de ‘comensal’. En efecto, la palabra griega estaba compuesta por el prefijo para- ‘al lado de’ y sitos ‘trigo’, ‘pan’, ‘comida’."
http://www.elcastellano.org/palabra.php?q=par%E1sito

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada