dimarts, 24 d’abril de 2012

Raons trigonomètriques i radians. Excel i ArcGis

Tornem amb el tema de les unitats de radians o raons trigonomètriques però des del punt de vista d'ArcGis

Si agafem qualsevol taula impresa de valors de seno i coseno tenim, per exemple pel valor de 38º

Coseno 38º = 0,78801075
Seno 38º = 0,61566148

Com ja hem dit si fem servir la funció Cos=(x) en Excel o ArcGis ens donarà
0,955073644

Com podem passar del valor 0,95 al valor 0,78 que ens interessa?
En Excel és fàcil:

=cos(radianes(x))

però en ArcGis no existeix (com a mínim no l'he trobat)cap funció de radians.

La solució seria:


=COS(x*PI()/180)

on la X és la variable (cel·la excel) o el camp al que fem referència amb Field Calculator.

La gràfica:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada