dijous, 30 de maig de 2013

Símbol de la mitjana aritmètica en Excel

Amb Insertar / Símbolo / Font: Ms Reference Sans Serif / Subconjunto: Área de uso privado


Tag: Insertar símbolo media aritmética en Excel

1 comentari: