dilluns, 17 de desembre de 2012

Crear una carpeta amb data d'avui

Avui és 18 de desembre de 2012.
Volem crear una carpeta dins E:\DATOS\Empresa que es digui Entrega20121218. La idea es que l'aplicació calculi cada dia la data:

Fem un botó que anomenarem cmdMkdirPrivate Sub cmdMkDir_Click()
Dim Avui
Dim AquestAny, AquestMes, AquestDia, AquestLliurament As String

Avui = Now
AquestAny = Year(Avui)
AquestMes = Month(Avui)
AquestDia = Day(Avui)
AquestLliurament = "Entrega" & AquestAny & AquestMes & AquestDia & "\"

MkDir "E:\DATOS\Empresa\" & AquestLliurament
End Sub

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada