dimarts, 11 de desembre de 2012

While en Recordset i Actualitzar registres en un Recordset

Fem un recordset que recull les dades d'una consulta.
Tractarem tots els registres del camp Obra. De moment, simplement els escriurem.

Farem servir el While not rs.EOF per recorrer el recordset des del principi fins al final.

Per modificar els registres primer entrarem en mode edició, aplicarem el canvi i farem un update:


Interesant: Recordsets for Beginners
http://www.utteraccess.com/wiki/index.php/Recordsets_for_Beginners


Atenció: en aquest cas HEM ACTUALITZAT. Si hem d'afegir registres, fem servir rs.AddNew. El fet d'afegir implica que no cal el rs.movenext. Exemple per escriure en una taula PDF amb un camp FicheroPDF:


Private Sub Llistat()
    Set dbs = CurrentDb
    Set rs = dbs.OpenRecordset("PDF")
    EscriptorPDF
    'Tanquem el recordset  i el desasignem
    rs.Close
    Set rs = Nothing
End Sub
Private Sub EscriptorPDF()
Dim MiRuta As String
Dim MiNombre As String

MiRuta = "C:\temp\CompCQFinal\*.pdf"
MiNombre = Dir(MiRuta)    ' Recupera la primera entrada.
    While MiNombre <>; ""    ' Inicia el bucle.
        If MiNombre <> "." And MiNombre <> ".." Then
       
                rs.AddNew
                rs![FicheroPDF] = MiNombre
                rs.Update
        End If
        MiNombre = Dir    ' Obtiene siguiente entrada.
    Wend
End Sub

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada