dissabte, 21 d’octubre de 2017

Accentuació de substantius aguts acabats en ES i OS

Determinar si un substantiu agut acabat en -ES o -OS duu accent obert o tancat és un maldecap. Si més no, ho és per a mi.


La solució que he trobat ha estat fer una extracció dels substantius accentuats acabats en -ES i en -OS a partir del Lèxic Obert Flexionat de Català


D'aquest grup no he considerat ni els gentilicis (tots acabats en -ès) ni les paraules que -jo- trobo poc freqüents.


El resultat numèric és aquest:


Terminació
Tipus
Accent
Freqüència
ÉS
Nom masculí
TANCAT
25
ÈS
Nom masculí
OBERT
29
ÓS
Nom masculí
TANCAT
56
ÒS
Nom masculí
OBERT
8


Malgrat aquest anàlisi de freqüencies, hem de tenir present que el model clàssic pels mots aguts accentuats acabats en e és ACCENT OBERT: cafè. En canvi, pensem que, quan es tracta de verbs, tendim a fer servir l'accent obert.

Una altra tendència es que, quan l'accent és tancat, el plural tendeix a la essa sorda (SS):

accés (penseu en una porta tancada com a expressió d'aquesta excepcionalitat)
accessos

procés (a molts els agradaria que el procés estigués tancat; a banda, va bé perquè els periodistes de fora de Catalunya no s'han de preocupar per un accent estrany)
processos

congrés - congressos
progrés - progressos
profés - professos (professió)
obsés - obsessos (obsessió)
possés - possessos (posessió diabòlica)
exprés - expressos (expressió)

Però, molta atenció a interès amb plural interessos.

Pel que fa a la terminació -os, la major part dels mots que acaben amb o oberta fan plural amb essa sorda (ss); el model és arròs amb arrossos
excepte repòs que fa reposos ja que ve de posar.
Cal insistir en que són pocs mots.

Tinc pendent d'analitzar els plurals dels mots acabats en -ós.


ÉS (25) (tancat)
ÈS (29) (obert)
abscés
arnès
accés / multiaccés
atès
congrés
burgès / petitburgès
decés
contrapès / repès / sobrepès / sospès / suspès
excés
entès / benentès / sobreentès / malentès
exprés
entremès
ingrés / reingrés
estrès
més
feligrès
obsés
imprès
possés
incomprès
procés / multiprocés / teleprocés
interès / desinterès
profés
manganès / ferromanganès
progrés / regrés
marquès
recés
muntanyès
rés
obès
retrocés
pagès
revés / inrevés
palmarès
succés
pesabebès
través
promès


ÓS (56) (tancat)
ÒS (8) (obert)
anticancerós / cancerós
anticòs
antiinfecciós / infecciós
arròs
antituberculós / tuberculós
capgròs
avariciós
ciclocròs / motocròs
calabós
engròs
capriciós
repòs
capritxós
terròs
cobdiciós
comatós
contenciós
cós
desembós / embós
esbós
escandalós
escrofulós
escrupolós
espinós
esquerranós
estudiós
facciós
facinerós
fastigós
furiós
gelós
generós
gomós
gotós
graciós
herniós
incestuós
jactanciós
leprós
llepissós
mafiós
malenconiós
merdós
migranyós
mocós
neguitós
nerviós
nivós
ós
pluviós
religiós
revoltós
sediciós
sidós
totpoderós
trampós
ulcerós
ventós
virtuós


Comencem amb els substantius accentuats amb è (oberta):
Tots els plurals amb S sonora excepte ESTRESSOS i INTERESSOS


ARNÈS (ARNESOS)
ATÈS (en castellà “considerando” en una sentència) (ATESOS).
Terme jurídic.
BURGÈS \ ANTIBURGÈS (BURGESOS) (BURGESA / BURGESES)
CONTRAPÈS / REPÈS / SOBREPÈS / SUSPÈS (CONTRAPESOS / REPESOS / SOBREPESOS / SUSPESOS - SUSPESA / SUSPESES)
ENTÈS / BENENTÈS / SOBREENTÉS / MALENTÈS (ENTESOS / BENENTESOS / SOBREENTESOS / MALENTESOS)
ENTREMÈS (ENTREMESOS)
El mot mes (dotzeava part de l’any) està vinculat a entremès i, per tant, fa el plural amb S sonora: MESOS
ESTRÈS (ESTRESSOS)
FELIGRÈS (FELIGRESOS) (FELIGRESA / FELIGRESES)
INCOMPRÈS (Que no és comprès) (INCOMPRESOS) (INCOMPRESA / INCOMPRESES)

I per tant, PRES / PRESOS - PRESA / PRESES quan estàn a la garjola. Porten S sonora perquè fan molt de soroll.

Si anessin rapid seria amb s sorda.
INTERÈS / DESINTERÈS (INTERESSOS)
Quan el diner es mou no fa soroll i la seva essa és sorda.
MANGANÈS / FERROMANGANÈS (MANGANESOS)
MARQUÈS (MARQUESOS) (MARQUESA / MARQUESES)
Sí, és un cognom, però és més agradable recordar a l’Agnès que a un noble.
MUNTANYÈS (atenció a la U de la primera síl·laba) (MUNTANYESOS) (MUNTANYESA / MUNTANYESES)
OBÈS (OBESOS) (OBESA / OBESES)
Precaució, si entressim en fixacions, en obsessions, seria un substantiu amb acces tancat.
PAGÈS (PAGESOS) (PAGESA / PAGESES)
PALMARÈS (PALMARESOS)
PESABEBÈS (PESABEBESOS)
PROMÈS (PROMESOS) (PROMESA / PROMESES)
La foto és d’abans de casar-se.


I ara amb els substantius accentuats amb ò (oberta):


Fixat que tots els plurals són amb essa sorda (-SS-) menys motocròs que no té plural i repòs que és sonora.


ANTICÒS (terme fisiològic) (ANTICOSSOS)
ARRÒS (ARROSSOS)
CAPGRÒS (CAPGROSSOS) (CAPGROSSA / CAPGROSSES)
CICLOCRÒS / MOTOCRÒS (CICLOCROSSOS / MOTOCRÒS)
Si fas molts en bici ho fas amb sorda
Si fas molts en moto no tens plural. !!!!
ENGRÒS (ENGROSSOS)
REPÒS (REPOSOS)
Sssshhh!! Aquesta S sonora en el plural els pot despertar del respòs etern...
De fet és la mateixa familia que POSAR
TERRÒS (TERROSSOS)
Terrós de sucre
Terrós com a tros petit de terra compacta
Terròs com a tros de terra que hom conrea.
Un pagès és un fill del terròs.


Precaució, l’adjectiu que indica que és de terra, que està barrejat amb terra, que és de color de terra és amb accent tancat. El plural i el femení amb s sorda.

Fa poc vaig veure un capgròs amb una bici de ciclocròs per dins del sector de l’arròs del mercat de l’engròs. Vaig pensar que potser m’ha entrat un anticòs i que hauria de fer repòs i menjar-me un terròs de sucre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada