dilluns, 16 d’octubre de 2017

El procés i l'ortografia

Aprofitem el PROCÉS, amb gent tancada a la PRESÓ per repassar alguns mots amb la cadena "PRE". No tinguem PRESSA i aguantem la PRESSIÓ. El primer que cal tenir present és que l’accent, llevat d’un cas, sempre és tancat.


PRESÓ
PRESSA
PRESSIÓ
Sonora amb accent tancat
Sorda sense accent
Sorda amb accent tancat


El conill d’Alícia va sortir de la presó amb molta pressa per ficar-s’hi dins l’olla de pressió.

Mnemotècnia desagradable: Parlant del conill d'Alícia, podem recordar que, quan estaven a presó, la pagesa li va deixar una compresa a la princesa perquè ni la marquesa ni la burgesa no duien cap . Tot i que tenen origens diferents la família fonètica de compresa i presa (presó, presoner, preses) és la mateixa.

Si aquest truc mnemotècnic et salva un punt en un examen, segurament deixarà de ser lamentable i desagradable...

D'altra banda, recordem que pres, presa , presos, preses són els participis del verb prémer.


PRES
PRESA
PRESOS
PRESES

En tots els casos la essa és sonora. El xivarri que hi ha a les PRESONS ens ho ha de fer recordar. 

Aprofitem per recordar que els noms de lletra no s’apostrofen.

En canvi, preSSa , etimològicament, deriva del llatí prĕssa, ‘pitjada, estreta’.

La preSSIó li fa anar maSSa de preSSa i no gaudeix del paSSeig amb aquests paSSos tant llargs. Hauria de paSSar una mica de tot.


PRESS
REPRESS
IMPRESS
EXPRESS

Aquests temes han sonat molt, però porten essa sorda. Podríem fer-nos els sords, com si sentíssim ploure.


Els mots acabats en -greSSió -miSSió -preSSió -miSSor -greSSor -preSSor s'escriuen amb -ss-. També els seus derivats:admiSS
agreSS
comiSS
dimiSS
emiSS
expreSS
impreSS
miSS
omiSS
preSS
repreSS
submiSS
transgreSS
admiSSible
agreSSiu
agreSSor
comiSSionista
emiSSora
permiSSible
repreSSiu
repreSSor
transgreSSor


Però tampoc ens hem d'animar maSSa:

insubmiSa, submiSa, submiSos, submiSes
impreSa, impreSos, impreSes
compreSa. repreSa


IMPRÈS, IMPRESA
IMPRESSORA


S’ha fet molt de soroll amb el 155. Aquí ho teniu IMPRÈS i obert -com el seu accent- per aplicar-ho.
En Rufian va portar una IMPRESSORA al CongrÉs, però com portava essa sorda no el van sentir.

Per cert, el famós dubte en castellà sobre imprÈs o … en català no existeix.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada