dissabte, 14 d’octubre de 2017

Essa sorda i excepcions

SS 

Fem servir -SS- (sorda) sols entre vocals excepte en pocs prefixos + paraula inicida en s

trans-
sots- (sols sotssecretari)
dis- (significat de negació)
des-

Trans- Sots- Dis- Des-
transsexual sotssecretari dissecció dessalinitzar
transsiberià - dissort dessaborir
transsaharià - dissecar dessacralitzar
transsilvà - dissemblant dessagnar
transsubstanciació - disseminar dessecar
transsepte - dissertar dessolar
transsonància - dissident dessuadora
transsudar - dissimular dessús

Precaució amb disenteria, amb s sorda

Es fa servir -SS- en les terminacions

-greSS
-greSSor
-preSS
-preSSor
-miSS
-miSSor

SSim (excepte sospitoSSíSim i eríSim [botànica])
SSima

-diSSa (excepte corrediSa, emparadiSa [verb], emparadiSà [verb])
-diSSos
-diSSes

En general fem servir -SS- es a dir essa sorda en les terminacions:

-aSSa
-eSSa Quasi totes les professions femenines
-iSSa
-uSSa

No puc evitar interpretar una frase trobada en un pdf de la Universitat Jaume II:
http://jaimesegundo.edu.gva.es/j2/documentos/departamentos/catala/GRAMATICA/ORTOGRAFIA/LA%20ESSA%20SORDA%20I%20LA%20ESSA%20SONORA.pdf

La mestreSSa maSSiSSa disfreSSada de pastiSSera dona claSSe a la piSSarra.

(Recordeu -si podeu- que la forma dona (del verb donar) ja no du accent diacrític.)Precaució. 

PARAULES AMB S SONORA ENTRE VOCALS

Algunes paraules s'escriuen amb S (sonora) entre E i A i entre I i A.
Indiquem algunes d'ús molt freqüent.

pageSa compreSa conciSa
burgeSa impreSa (participi de imprimir) preciSa
marqueSa

briSa
princeSa

camiSa


Una frase mnemotècnica bastant cutre:(com més ridícula és una imatge més la recordarem)

La princeSa li va demanar una compreSa a la pageSa perquè la marqueSa no en tenia. I que aquella imatge es va quedar en la ment de la burgeSa de manera conciSa i preciSa.
Sempre recordaria aquella lletra essa impreSa en la camiSa onejant a la briSa.

Noms derivats d'adjectius 
bell - belleSa
vell - velleSa
madur - madureSa

Femenins i plurals d'adjectius acabats en -ós
famóS - famoSa - famoSos - famoSes
precióS - precioSa - precioSos - precioSes
gaSóS - gaSoSa - gaSoSos - gaSoSes

Gentilicis
portuguès - portugueSa - portugueSos - portugueSes
francès - franceSa - franceSos - franceSes

Participis acabats en -ès
admès - admeSa -admeSos -admeSes
promès - promeSa - promeSos - promeSes


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada